PDA

View Full Version : Lang Việt cho XenForoadmin
20-04-2011, 10:26 PM
Lang Việt dành cho Forum XenForo dịch khoảng 90%

Tạm đặt Lang này là XFLangViet 0.1, cụ thể như sau :
- Forum Home : 100%
- Forum Display : 100%
- Statics : 100%
- User : 99%
- Post & Thread : 99%
- Help : 100%
- Và 1 vài chỗ khác.

http://xenforo.googlecode.com/files/language-Vietnamese.xml

viplatao
21-06-2011, 08:37 AM
cho lại cái link đi die mất tiêu rồi Trung ơi

admin
21-06-2011, 10:00 AM
cho lại cái link đi die mất tiêu rồi Trung ơi

Bạn tải lang Việt khác tại http://itvnn.net/showthread.php?27895-Vietnamese-Language-for-xenForo-1.0.1