PDA

View Full Version : Vietnamese Language for xenForo 1.0.1Tiểu Bá Vương 1404
20-04-2011, 10:31 PM
Đây là bộ lang tiếng Việt cho xen, có vẻ nó nhẹ hơn lang của vBB.

Cách cài đặt :
1. AdminCP -> Appearance -> Languages & Phrases -> Import a Language.
Hoặc : AdminCP -> Home -> Languages -> Import a Language.
2. Tuỳ chọn : Child of language : (No Parent) -> Import.
3. Chờ nó Rebuilding Caches, quá trình này hơi lâu !

Cách sử dụng :
Sau khi import xong, muốn làm mặc định, chọn vào ô radio của lang, xong !

P.S : Muốn dịch thêm thì chọn vào Phrases bên cạnh nút radio trên, chọn phrase, sửa trong Phrase Text -> Save Phrase.