PDA

View Full Version : Flexile Style XenForoadmin
20-04-2011, 10:54 PM
Style gồm 6 màu cho bạn lựa chọn

http://ca7.upanh.com/17.9.21380939.o2N0/colors.jpg

Hướng dẫn:
- Upload thư mục styles vào root của forum
- Vào ACP click vào mục Styles sau đó click vào Import a Style tìm đến file .xml của style để import

Demo: http://nhacmoi.info/xenforo/index.php

http://xenforo.googlecode.com/files/flexile-0.2.zip

phanvanhai
07-12-2011, 11:36 PM
Link died bạn ơi ...........................

salemcaibang
09-12-2011, 02:50 PM
Link died bạn ơi ...........................
die rùi thiệt hok xem dc demo..