PDA

View Full Version : xenForo style : Themesinc - xenFracture v1.0Tiểu Bá Vương 1404
21-04-2011, 01:07 AM
Một style khá dành cho xenForo, mình không giỏi diễn tả, các bạn xem hình sẽ rõ hơn !


http://xenforomods.info/attachments/png.7001/?embedded=1

Demo online : http://www.thebestwarez.com/

Cài đặt : không hiểu tất cả các style của xen đều rườm ra hay chỉ có mỗi ông này, để biết chi tiết, làm phiền các bạn đọc ThemesInc - XenFracture v1.0\xen_Fracture\Install_Readme\readme_install.ht ml.

http://upload.itvnn.net/files/ThemesInc.XenFracture.v1.0.rar

Chỉ thế thôi !