PDA

View Full Version : xenForo style : Themesinc - Resurgent v1.0Tiểu Bá Vương 1404
21-04-2011, 01:22 AM
Cũng là một hàng của Themesinc (thèn này chỉ có 2 cái thôi, cái kia là : http://itvnn.net/showthread.php?27906).

Screenshot :


http://xenforomods.info/attachments/31-3-png.7019/?embedded=1

Demo online : http://themesinc.com/community/misc/style?style_id=8

Cài đặt : cũng giống thèn kia, nó thích rườm rà, làm ơn đọc : Install_Readme\readme_install.html

http://upload.itvnn.net/files/ThemesInc.Resurgen.v1.0_0.rar