PDA

View Full Version : Hỏi - Cách trình bày giống ITVNNmr.kukumalu91
14-10-2009, 06:21 PM
Tình hình là mình muốn Pro nào chỉ mình cách trình bày giống ITVNN cái. Giống cái hình bên dưới....
Thứ nhất mình muốn có khung bao bọc avata như của ITVNN chứ ko phải của diễn đàn khác..
Thứ hai mình muốn có cái phần đóng khung từng chi tiết một như là Tên thật, Đến từ, Tham gia ngày,,,,
THứ ba là mún hỏi cái làm sao để trình bày giống của ITVNN cho các thứ đó nằm ngang hàng như thế....

http://upanh.com/uploads/19-Sep-2009/eyw9w24vy5ijxkne278.jpg

..::Songuku95::..
14-10-2009, 06:26 PM
Cái này ở postbit mà

mr.kukumalu91
14-10-2009, 06:27 PM
Cái này ở postbit mà
Thì bạn chỉ mình làm cái... :MatCuoi (58):

..::Songuku95::..
14-10-2009, 06:48 PM
Login vào Admincp --> vBulletin Options -->Style & Language Settings:
+ Use Legacy (Vertical) Postbit Template : Yes (Dọc ) | No (Ngang)
Tương ứng với Template :posbit_legacy | posbit
Save lại . Ok !