PDA

View Full Version : Manage Products hok cho ImportTử Điệp
15-10-2009, 09:35 AM
hix mỗi lần em Import file XML là nó báo thế này nè

A conflict was detected in the bitfields. You cannot continue with the installation of this product until this has been fixed. The conflicts found were:

Bitfield Collision: credits_cantearn = prefixrequired

http://c.uploadanh.com/upload/1/312/0.800742001255576299.jpg

ai biết giúp em với em potay rùi hix hix

admin
15-10-2009, 10:27 AM
Khi import file xml tại mục Allow Overwrite bạn chọn Yes xem sao nhé, nếu không được thì file xml đó bị lỗi rồi

hau_ooo
16-10-2009, 01:35 PM
hix mỗi lần em Import file XML là nó báo thế này nè

A conflict was detected in the bitfields. You cannot continue with the installation of this product until this has been fixed. The conflicts found were:

Bitfield Collision: credits_cantearn = prefixrequiredai biết giúp em với em potay rùi hix hix

Lỗi này phát sinh khi bạn cài mod vBCredits
Cách khắc phục
Sau khi giải nén file .zip
Bạn vào upload\includes\xml

Sửa file bitfield_credits.xml ( mở bằng Notepad cũng được )


Tìm dòng

<bitfield name="credits_cantearn">131072</bitfield>
rồi xóa nó đi là imporrt được

Chú ý : Dùng để test thôi :MatCuoi (1):

hanhkhat
17-10-2009, 11:22 AM
còn mình thì thêm cái "_" trước tên nó rồi cài đặt, sau khi cài xong thì đổi tên lại như cũ:MatCuoi (30):