PDA

View Full Version : Absolutetoolbar 2,0 2,0-Tạo nhiều danh mục trên trình duyệtxuanhue20032003
16-10-2009, 11:12 AM
http://www.absolutetoolbar.com/abstabmain.jpg
Absolutetoolbar 2,0 2,0 giúp bạn tạo nhiều danh mục ưa thích của mình trong nhiều trang web,trên trình duyệt của bạn, nó giống như một thanh công cụ tìm kiếm nhanh...
Download: http://softs4all.net/Windows/Network-Internet/Browser-Tools/Absolutetoolbar_294.html