PDA

View Full Version : [Shop] Code maigiahuyhotel.comadmin
17-10-2009, 11:19 AM
Demo: http://maigiahuyhotel.com

http://upload.nhacmoi.info/PHP/Shop/maigiahuyhotel.com.jpg

Đăng nhập: User: admin - Pass: 8233864

http://upload.nhacmoi.info/PHP/Shop/maigiahuyhotel.com.zip

mylove29
08-11-2009, 01:22 PM
link die rồi anh ơi.

cungkiems
29-01-2010, 01:24 PM
ai giúp e với test trên localhost ok,nhưng up lên host ko tài nào vô admin được vào data xem đúng pass mà hok biết tại sao:MatCuoi (22):

thanhlongbt
13-03-2010, 03:45 PM
sao không dơnload được vậy bạn up lên mediafire đi

huynhduypc
06-05-2011, 12:48 PM
link die rồi, ai down được up lại dùm lên đi, tks nhiều lắm.

admin
06-05-2011, 12:52 PM
link die rồi, ai down được up lại dùm lên đi, tks nhiều lắm.

Đã fix lại rồi đó bạn

huynhduypc
06-05-2011, 01:14 PM
admin ơi, không import được database

Error
SQL query:

INSERT INTO `categories` ( `categories_id` , `categories_name` , `categories_image` , `parent_id` , `sort_order` , `categories_notsub` , `categories_status` , `date_added` , `last_modified` , `categories_description` , `language` )
VALUES (

'272', 'Sản Phẩm C�c Loại', '. . / products / categorie_s272.jpg ', '0 ', '1 ', '0 ', '0 ', '0000 -00 -0000 :00 :00 ', '', '', ''
);MySQL said:

#1366 - Incorrect string value: '\xE1c Lo&...' for column 'categories_name' at row 1

Giúp với bác admin ơi

huynhduypc
06-05-2011, 01:24 PM
mình fix được lỗi rồi nhưng code này lâu rồi, code mới bây giờ nhìn đẹp lắm, nhưng không lấy được, hic hic

dinhbas
14-05-2011, 04:45 PM
code giới thiệu chứ ko phải shoping