PDA

View Full Version : Skin KTXadmin
17-10-2009, 01:32 PM
Demo: http://khungtroixua.net

Hướng dẫn: Upload thư mục ktx lên root nhé, rồi import file xml

http://upload.nhacmoi.info/skinvb38x/ktx.rar