PDA

View Full Version : các anh ơi em hỏi cáikhuongvn
18-10-2009, 08:36 PM
em muốn mất cái
http://upanh.com/uploads/19-Sep-2009/bh7u3yztcpss7zu3s644.jpg
ở đâu

và tạo cột dọc ỏ bên phả giông như thế này ở đâu

http://upanh.com/uploads/19-Sep-2009/n2cj38rhaj1qmemwugb4.jpg

cảm ơn nhiều ạ

admin
18-10-2009, 09:51 PM
Để bỏ cột đề tại và trả lời bạn tìm ở các template forumhome_forumbit_level1_nopost, forumhome_forumbit_level1_post và forumhome_forumbit_level2_post

cột đề tại có hàm: $vbphrase[threads], trả lời có hàm: $vbphrase[posts]

Bạn tìm và bỏ cho phù hợp nhé

Còn để tạo cột bên phải bạn dùng mod Sidebar Column đã share tại http://itvnn.net/showthread.php?t=2051

khuongvn
19-10-2009, 06:37 AM
sao em ko tìm thấy nhỉ

khuongvn
19-10-2009, 07:27 AM
http://upanh.com/uploads/19-Sep-2009/gbb1gbyty5g72qbj16ud.jpg

cho em hoi bỏ cái này ở đâu ạ