PDA

View Full Version : Cảnh sát biển Việt NamHTT.itvn
06-06-2011, 09:07 PM
Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ.
Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Cơ quan nhà nước ở trung ương

Cục Cảnh sát biển Việt Nam là cơ quan của Bộ Quốc phòng Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà nước này ký kết hoặc tham gia trên các vùng biển và thềm lục địa của mình.
Cảnh sát biển Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo quy định của Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam ngày 5 tháng 2 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bộ Quốc phòng trực tiếp tổ chức, quản lý và điều hành mọi hoạt động của lực lượng cảnh sát biển.
Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Giúp việc cho Cục trưởng có một số Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm.
Cục Cảnh sát biển Việt Nam có tư cách pháp nhân và con dấu riêng, có kinh phí tổ chức, xây dựng và hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở tại Hà Nội, có cơ quan thường trực tại Hải Phòng và có đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Vietnam Marine Police
Trụ sở chính: Số 94 Lê Lợi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Cục trưởng: Trung tướng Phạm Đức Lĩnh
Chính ủy: Thiếu tướng Bùi Sỹ Trinh
Phó Cục trưởng kiêm Tham mưu trưởng: Đại tá Hoàng Thế Sự

Tổ chức, biên chế

Hệ thống tổ chức
1. Cục Cảnh sát biển
2. Đơn vị trực thuộc Cục Cảnh sát biển:
- Các Vùng Cảnh sát biển. Các Vùng Cảnh sát biển được tổ chức tương ứng ở các Vùng Hải quân. Trong cơ cấu của Vùng Cảnh sát biển có các hải đoàn, hải đội và đội cảnh sát biển.
- Hải đoàn Cảnh sát biển;
- Cụm trinh sát;
- Cụm đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma tuý;
- Trung tâm thông tin Cảnh sát biển;
- Trung tâm huấn luyện Cảnh sát biển.

Vùng cảnh sát biển
Tổ chức, biên chế, trang bị cụ thể của các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.
- Vùng Cảnh sát biển 1: Quản lý từ của sông Bắc luân- Quảng ninh đến đảo cồn cỏ tỉnh Quảng trị, có trụ sở tại Hải phòng.
- Vùng Cảnh sát biển 2: Quản lý từ Đảo cồn cỏ- Quảng trị tới Cù lao xanh - Bình Định, có trụ sở tại tỉnh Quảng nam
- Vùng Cảnh sát biển 3: Quản lý từ Cù lao xanh - Bình Định tới bờ Bắc Cửa Định An - Trà vinh, có trụ sở tại Bà rịa vũng tàu
- Vùng Cảnh sát biển 4: Quản lý từ bờ Bắc Cửa Định An - Trà vinh tới Hà Tiên - Kiên Giang, có trụ sở tại Cà mau
Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vùng hoạt động
Trong nội thủy, lãnh hải và vùng nước cảng biển của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để bảo vệ chủ quyền; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn; bảo vệ tài nguyên, phòng, chống ô nhiễm môi trường; phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép và mua bán người, vận chuyển, mua bán trái phép hàng hoá, vũ khí, chất nổ, chất ma tuý, tiền chất và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Trong vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để bảo vệ quyền chủ quyền, quyền tài phán; bảo vệ tài nguyên, phòng, chống ô nhiễm môi trường; phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh chống các hành vi buôn lậu, cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền, vận chuyển trái phép và buôn bán người, vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma tuý, tiền chất.


Sưu tầm