PDA

View Full Version : vBinspired.com - Blackfolio-Full Color [4.1]PhucSD
08-06-2011, 10:28 AM
Đây là phiên bản màu đen, phiên bản này cùng loại với bản Grayfolio (http://itvnn.net/showthread.php?30441-Grayfolio-Package-4.1.0-vBinspired.com&p=59566#post59566), trong phiên bản Blackfolio có 5 màu: green, blue, red, pink, black.

Gói style bao gồm:
- 2 file PSD
- Một thư mục images
- 5 files xml ( 5 màu green, blue, red, pink, black)

Live Demo:
- Black (http://www.vbinspired.com/vb4test/forum.php?styleid=26)
- Blue (http://www.vbinspired.com/vb4test/forum.php?styleid=28)
- Green (http://www.vbinspired.com/vb4test/forum.php?styleid=29)
- Red (http://www.vbinspired.com/vb4test/forum.php?styleid=25)
- Pink (http://www.vbinspired.com/vb4test/forum.php?styleid=27)

Cài đặt :
- Upload thư mục \images vào forum root bằng FTP, đè lên thư mục có sẵn.
- Import file xml của style (Thích màu nào thì import màu đó, có thể import tất cả).
- Chỉnh sửa logo trong file PSD kèm tho rồi thay vào logo mặc định.

Download: Bellow