PDA

View Full Version : Cười không nhịn được với những bức ảnh "lạ"chi pheo return
09-06-2011, 01:21 PM
Cuối tuần, mời độc giả cùng cười và ngẫm nghĩ với những bức ảnh không nhịn được cười trên internet thời gian qua.http://www.xaluan.com/images/news/Image/2011/06/05/1307268144.img.jpg
Ai già, ải trẻ?

Xin cho phép không có bình luận gì về những bức ảnh này:

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2011/06/05/nguoiduatin-cuoi-10.jpg
Phương tiện giao thông "đặc sắc".

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2011/06/05/nguoiduatin-cuoi-11.jpg

"Lấy chồng Hàn Quốc đây"

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2011/06/05/nguoiduatin-cuoi-12.jpg

"Oạch tạc B52" với quý khách

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2011/06/05/nguoiduatin-cuoi-2.jpg

Biển báo nguy hiểm sản xuất tại...Hà Nội

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2011/06/05/nguoiduatin-cuoi-8.jpg

Làng quê mênh...mang?

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2011/06/05/nguoiduatin-cuoi-3.jpg

Người, xe hay điện thoại, anh mê ai?

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2011/06/05/nguoiduatin-cuoi-5.jpg

Tiếng Anh và Tiếng Việt.

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2011/06/05/nguoiduatin-cuoi-6.jpg

Còn chờ gì nữa?

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2011/06/05/nguoiduatin-cuoi-7.jpg

Cảnh sát và người đẹp

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2011/06/05/nguoiduatin-cuoi-9.jpg

Cờ bạc, không loại trừ cảnh sát

Nguồn: xaluan.com