PDA

View Full Version : Tự thoát khỏi khi đã đăng nhậpcidata
19-10-2009, 06:01 PM
Sau khi đăng nhập xong một lúc tự động ra thoát khỏi . Xin cho mình hỏi lỗi như vậy và cách khắc phục.

hackerstudent
19-10-2009, 06:51 PM
Thưa bạn đó không phải là lỗi, mà đó ra do chức năng timeout của Vbb. Bạn có thể xem phần này tại vBulletin Options > vBulletin Options > Cookies and HTTP Header Options. Phần Session Timeout là thời gian sẽ tự động thoát. Bạn chỉnh lại thời gian tự động thoát tại đó. Thời gian được tính = giây(s)

..::Songuku95::..
19-10-2009, 08:08 PM
1.Edit navbar template

Tìm :

<td class="smallfont" colspan="2" nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" />$vbphrase[remember_me]</label></td>

Thay bằng :

<td class="smallfont" colspan="2" nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input CHECKED type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" />$vbphrase[remember_me]</label></td>


2. Edit STANDARD_ERROR template

Tìm :

<td>
<span style="float:$stylevar[right]"><a href="login.php?$session[sessionurl]do=lostpw">$vbphrase[forgotten_your_password]</a></span>
<label for="cb_cookieuser"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" id="cb_cookieuser" tabindex="1" />$vbphrase[remember_me]</label>
</td>

Thay bằng :

<td>
<span style="float:$stylevar[right]"><a href="login.php?$session[sessionurl]do=lostpw">$vbphrase[forgotten_your_password]</a></span>
<label for="cb_cookieuser"><input CHECKED type="checkbox" name="cookieuser" value="1" id="cb_cookieuser" tabindex="1" />$vbphrase[remember_me]</label>
</td>