PDA

View Full Version : Xin tro giúp về vấn đề tiền tệ trong vỉtuemartHotFire
14-06-2011, 04:24 PM
Bạn nào biết chỉ dùm sao mình chỉnh tiền tệ trong virtuemmart , nếu các sản phẩm dưới 10.000.000VNĐ thì nó hiển thị đúng giá , còn nếu sản phẩm đó trên 10.000.000 thì nó chỉ hiện ra 10.000.000 thôi .
Ví dụ mình đưa sản phẩm với giá 13.500.000 thì nó chỉ hiển thị có 10 000 000 VNĐ ah .
ae nào biết chỉ dùm

girlxaxi_love_boytienty
14-06-2011, 04:37 PM
Bạn nào biết chỉ dùm sao mình chỉnh tiền tệ trong virtuemmart , nếu các sản phẩm dưới 10.000.000VNĐ thì nó hiển thị đúng giá , còn nếu sản phẩm đó trên 10.000.000 thì nó chỉ hiện ra 10.000.000 thôi .
Ví dụ mình đưa sản phẩm với giá 13.500.000 thì nó chỉ hiển thị có 10 000 000 VNĐ ah .
ae nào biết chỉ dùm
là do mức hạn định mà bạn cài đặt đấy... Lúc bạn đổi $ về tiền VN thì nó sẽ có dạng...
$tiền0.00
Sau đó bạn chỉnh thành.
Positive format : 00 Symb
Negative format : -00 Symb
Từ dòng
Positive format : Symb 00
Negative format : -Symb00
Nhưng đôi khi nó không hiểu mức hạn định Nên quay lại không thể hiển thị trên số 10 thì bạn đổi lại thế này:
Positive format : 00.00 Symb
Negative format : -00.00 Symb
:MatCuoi (38):Buôn bán đắt hàng... :MatCuoi (17):