PDA

View Full Version : Đỉnh cao của nghệ thuậtPhucSD
20-06-2011, 08:22 AM
Một video rất hay và ý nghĩa, phải nói thật khâm phục người thực hiện nó, Nhạc sĩ kiêm họa sĩ :MatCuoi (59):pro quá!


http://youtu.be/MAY1UoQYMHk

Hãy biết quý trọng và bảo vệ thiên nhiên:MatCuoi (38)::MatCuoi (38)::MatCuoi (38):