PDA

View Full Version : Carbon Animated Ranks + PSDPhucSD
20-06-2011, 11:18 PM
Bộ rank đẹp và khá pro đấy :MatCuoi (38):
Size: 100x26px
Định dạng: GIF (Bao gồm bản dùng cho nền trắng và nền đen)
Có cả PSD cho bạn tự do edit nhé :MatCuoi (9):

Vài Demo đây:
http://farm3.anhso.net/upload/20110620/23/o/anhso-231556_admin.gif
http://farm3.anhso.net/upload/20110620/23/o/anhso-231605_banned.gif
http://farm3.anhso.net/upload/20110620/23/o/anhso-231612_global_mod.gif
http://farm3.anhso.net/upload/20110620/23/o/anhso-231620_jr_member.gif
http://farm3.anhso.net/upload/20110620/23/o/anhso-231620_member_0.gif
http://farm3.anhso.net/upload/20110620/23/o/anhso-231623_member_1.gif
http://farm3.anhso.net/upload/20110620/23/o/anhso-231627_member_2.gif
http://farm3.anhso.net/upload/20110620/23/o/anhso-231629_member_3.gif
http://farm3.anhso.net/upload/20110620/23/o/anhso-231630_member_4.gif
http://farm3.anhso.net/upload/20110620/23/o/anhso-231632_member_5.gif
http://farm3.anhso.net/upload/20110620/23/o/anhso-231633_moderator.gif
http://farm3.anhso.net/upload/20110620/23/o/anhso-231635_sr_member.gif
http://farm3.anhso.net/upload/20110620/23/o/anhso-231636_vip.gifPlease! Thank before Download

quocduyze
20-06-2011, 11:25 PM
Down về để dành thôi , ranks đẹp

HTT.itvn
21-06-2011, 02:18 AM
Ấn tượng là cái đèn nhấp nháy như đèn giao thông . Cố gắng phát huy em nhé :MatCuoi (7):