PDA

View Full Version : làm thế nào để thay đổi bannerviplatao
22-06-2011, 08:43 AM
mình mới thử làm code này nên không biết làm thế nào để thay đổi banner bác nào biết hướng dẫn hộ mình với
(http://giaythuytinh.tk/@forum)http://giaythuytinh.tk/@forum

hanhkhat
22-06-2011, 03:38 PM
http://giaythuytinh.tk/@forum/styles/resurgent/xenforo/themesinc_misc/logo.png

T (http://giaythuytinh.tk/@forum/styles/resurgent/xenforo/themesinc_misc/logo.png)hay tấm hình khác vô đó

Thảo Nguyên
22-06-2011, 03:47 PM
cói locations của images mà thay thôi :MatCuoi (30):

viplatao
23-06-2011, 07:56 AM
thay bằng file flash duoc ko mấy Bác Ơi
giúp giùm mình cái mấy Mod ơi

Dunglx
23-06-2011, 10:56 AM
thay bằng file flash duoc ko mấy Bác Ơi
giúp giùm mình cái mấy Mod ơi

Hoàn toàn được bạn à với vbb4 bạn vào header tìm chỗ này nhé{vb:raw facebook_header}
</vb:if>
</ul>
</vb:if>

Chèn vào đằng sau nó code này nhé


<object classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0">
<param name="movie" value="link file flash" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="http://imgfree.21cn.com/free/flash/13.swf" quality="high" wmode="transparent" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="940" height="200"></embed>
</object>


Link flash màu đỏ đó bạn à

viplatao
01-07-2011, 08:49 AM
Hoàn toàn được bạn à với vbb4 bạn vào header tìm chỗ này nhé{vb:raw facebook_header}
</vb:if>
</ul>
</vb:if>

Chèn vào đằng sau nó code này nhé


<object classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0">
<param name="movie" value="link file flash" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="http://imgfree.21cn.com/free/flash/13.swf" quality="high" wmode="transparent" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="940" height="200"></embed>
</object>


Link flash màu đỏ đó bạn à

đây là xenForo mà bác MOd xem lại coi

Dunglx
01-07-2011, 11:17 AM
đây là xenForo mà bác MOd xem lại coi

Mình nhớ không nhầm thì làn trước demo là vbullentin mà ( còn box thì mình không coi chỉ chú tâm vào câu hỏi và demo :D )

Nếu là xenforo thì mình xin lỗi không giúp gì được >>> chưa từng nghiên cứu tí gì hì hì

hoangduykt7990
31-07-2011, 01:09 PM
Ban vào: Appearance/Styles/ Default Style /Style Property Groups
nó có dòng : Header Logo Image Path rồi thay ảnh bạn muốn :MatCuoi (27):

anhpas0
31-07-2011, 03:10 PM
Ban vào: Appearance/Styles/ Default Style /Style Property Groups
nó có dòng : Header Logo Image Path rồi thay ảnh bạn muốn :MatCuoi (27):
bác nói rõ hơn đi
nói như vậy ai hiểu được

hoangduykt7990
31-07-2011, 04:02 PM
bác nói rõ hơn đi
nói như vậy ai hiểu được

Mún hiểu thì phải lấy code ra mà vọc ! đây là những cái căn bản, cứ vào admincp sẽ thẩy