PDA

View Full Version : Share skin lovely hồng 4.1.xkahlakhooc
28-06-2011, 06:19 PM
Skin này có PSD đầy đủ.


Demo :


http://www.iteardesign.com/up/files/lovely.png (http://www.iteardesign.com/up/files/lovely.png)

Install:
-Upload lovely lên root folder.
-Import file trong thư mục XML.

Download Now

Thảo Nguyên
28-06-2011, 06:33 PM
mới thấy bên vietvbb.vn :MatCuoi (9):