PDA

View Full Version : Share - Skin XiTeenHue.Com (Rip bằng Skin mạc định Vb4.1.3 for Teen)haibaclove
08-07-2011, 10:08 AM
Đây là Skin mình rịp lại từ Skin TeenhaLong -
Độ phân giải max
Demo online :


oOO `๑' XiTeenHue.Com Connect Teen - Cộng Đồng Xì Tin Nhất Đất TT Huế ^^ (http://www.xiteenhue.com/forum/forum.php)

VBB 4.1.3 - Các bạn dow file đính kèm về sau đó up các thư mục trong file ngang hàng với index.
Skin mình đã hack Mod khung avarta và bài viết , thêm phần share facebook yahoo ,
Bạn nào cần giúp đỡ thì pm qua nick letink1121