PDA

View Full Version : Chỉ mình cách open port BCOM-5330 ADSL2/2+ với.t2kira
09-07-2011, 02:32 AM
Ai biết open port của thằng modum này ko chỉ mình với.

http://upanh.tv/images/92063593643209138400.png (http://upanh.tv/images/92063593643209138400.png)

Mình cần open các port sau.

Web 80
CS 44405
GS 55901
GSCS 55919
Thank.