PDA

View Full Version : Làm sao để đổi username và password của super administrator?kimhien1989
22-10-2009, 03:10 PM
Em là người làm ra cái forum của em, và bây giờ em muốn đổi username và password của tài khoản administrator này thì em phải làm sao?Anh chị giúp em với ?

admin
22-10-2009, 03:20 PM
đổi user/pass cho admin cũng tương tự như đổi cho thành viên, bạn vào AdminCP -> Search for Users , gõ user cần sửa vào để tìm kiếm, nếu có mỗi user cần tìm thì nó vào thẳng mục edit luôn, còn nhiều user tương tự thì nó hiện list danh sách, bạn click vào user cần sửa để vào edit user đó và sửa lại theo ý thích.

hackerkinhcan_lha
23-10-2009, 05:53 PM
chú ý: cái phần password nếu ko muốn thay đổi thì cứ để trống ko gõ nhé ;)