PDA

View Full Version : Loạt ảnh cho ACE thư giãn giờ nghỉ trưa đây!!!!hoangduykt7990
23-07-2011, 04:31 PM
Nhiều người đang nghĩ ra những kiểu tạo dáng "càng gây sốc càng tốt" để thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng như bay trên bể bơi, mất đầu, chim cú, trồng cây chuối...

Mở màn bằng trào lưu chụp ảnh bay giống thiếu nữ Nhật Natsumi Hayashi, người sử dụng Internet bắt đầu chứng kiến sự ra đời của vô số kiểu ảnh kỳ quặc như ảnh nằm sấp (planking), ảnh rót trà, ảnh giả cột, ảnh sắp nhảy...

Các cơn sốt này thường bị chê nhiều hơn khen và bị cho là "vô bổ, mất thời gian", nhưng không vì thế mà chúng bị dập tắt mà còn ngày càng lan rộng.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-15.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-15.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-11.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-11.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-1.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-1.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-3.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-3.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-4.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-4.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-6.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-6.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-7.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-7.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-8.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-8.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-10.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-10.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-12.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-12.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-14.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-14.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-16.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-16.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-17.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-17.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-18.jpg

Francesco Brunotti, nhiếp ảnh gia kiêm nhà thiết kế người Italia, thực hiện bộ ảnh thoát xác kỳ dị Where’s your head at?


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/head-9.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/dive-18.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/head-11.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/head-11.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/head-1.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/head-1.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/head-2.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/head-2.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/head-3.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/head-3.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/head-4.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/head-4.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/head-5.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/head-5.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/head-6.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/head-6.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/head-7.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/head-7.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/head-8.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/head-8.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/head-10.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/head-10.jpg)Còn tiếp...

hoangduykt7990
23-07-2011, 04:32 PM
Kiểu ảnh trồng cây chuối xuất hiện cả ở nước ngoài lẫn tại Việt Nam (siêu mẫu Hoàng Gia Ngọc trong ảnh thứ hai)http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/tooth-9.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/tooth-9.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/tooth-10.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/tooth-10.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/tooth-2.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/tooth-2.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/tooth-3.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/tooth-3.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/tooth-4.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/tooth-4.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/tooth-5.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/tooth-5.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/tooth-6.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/tooth-6.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/tooth-7.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/tooth-7.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/tooth-8.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/tooth-8.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/tooth-12.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/tooth-12.jpg)

Còn tiếp...

Chụp ảnh ngồi kiểu chim cú trên các nóc nhà, thậm chí cả trong nghĩa địa...http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/owl-5.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/owl-5.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/owl-9.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/owl-9.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/owl-1.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/owl-1.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/owl-2.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/owl-2.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/owl-3.jpg[/IMG

[IMG]http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/owl-4.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/owl-4.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/owl-6.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/owl-6.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/owl-8.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/owl-8.jpg)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/owl-10.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c9/27/owl-10.jpg)Nguồn: vnexpress.net


Chúc mọi người một ngày làm việc thành công!!!