PDA

View Full Version : Tạo menu drop down cho bo-blogduchienan
24-10-2009, 10:02 AM
Demo: http://hienblog.net (http://hienblog.net/blog)
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/10/24/10/89731256355271.JPG

Bước 1:Bạn hãy download file bên dưới về máy và giải nén sau đó upload thư mục menu lên thư mục gốc của host

Menu Download (http://www.mediafire.com/?my25yndw3yn)
Bước 2: - Mở file index.php trong thư mục gốc sau đó tìm đoạn mã sau :


//Section: Top - ở dòng thứ 99
$section_head_components="<li>".@implode("</li>\r\n<li>", $section_header)."</li>";

Thay thế bằng :


//Section: Top
include_once ("menu/menu.php");
if (file_exists('data/cache_categories.php')) {
$section_head_components=makemenu();
}
else
$section_head_components="<div id='menu'>"."<li>".@implode("</li>\r\n<li>", $section_header)."</li>"."</div>";
Hoặc tải fie index.php tại đây (http://www.mediafire.com/?1emzjnnnfnb)
- Mở file elements.php ( của giao diện bạn đang sử dụng)
Thêm đoạn mã sau vào trước thẻ </head>


<script type="text/javascript" src="menu/menu.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="menu/chrometheme/chromestyle.css" />

Trong thư mục "menu/chrometheme" có sẵn 4 file css tương ứng với 4 mẫu giao diện khác nhau . Nhưng bạn nên chỉnh sửa các thông số trong file chromestyle.css sao cho giao diện của menu drop down phù hợp với giao diện của blog ( để làm được đều này bạn cần phải có kiến thức về css ).
- Tìm tiếp đoạn mã


<div id="menu">
<ul>
{section_head_components}
</ul>
</div>

Thay bằng


{section_head_components}
<script type="text/javascript">cssdropdown.startchrome("chromemenu")</script>

Sau khi chỉnh sửa xong bạn save lại và upload đè các file này lên host