PDA

View Full Version : [Temp bo-blog] Thập Tựl2o_steven
25-10-2009, 06:07 AM
Một phiên bản tràn ngập đen tối - Một phiên bản dành cho dân yêu rock thích ma quái
Demo đang live : Khoc.info
Phiên bản yêu cầu cài đặt plugin Bài viết ngẫu nhiên và bài viết xem nhiều nhất
2 plugin đó được đính kèm trong temp skin nhé. Nếu boblog bạn chưa có cảm phiền update 2 plugin đó để sử dụng skin Thập Tự tốt nhất
Mọi thay đổi trong elements.php nên sử dụng font NCR Decimal để hiển thị tiếng Việt chuẩn nhé