PDA

View Full Version : sao em vào nhóm điều hành ko đcvippro.vn
25-10-2009, 07:10 PM
quyền admin và tất cả các quyền khác user, khách, mod, smod ... tất cả khi nhấp vào đều báo là quyền hạn bạn ko đc phép xem cái này... mà trứoc giờ vẩn vào đc bình thường mà xin các anh chỉ em chổ chỉnh cái đó lại ...

http://upanh.com/uploads/19-Sep-2009/47udcr0zk8dc3ve6zx6.jpg

..::Songuku95::..
25-10-2009, 07:15 PM
Bạn xem có còn file này không showgroups.php
Ngang hàng với index.html

vippro.vn
25-10-2009, 07:29 PM
vẩn còn anh nó nằm trong thư mục forum ngang hàng với index.php hi! em thữ xoá file đó thì nó báo

Not Found

The requested URL /for@um/showgroups.php was not found on this server.


còn cái em bi là nó báo quyền hạn bạn ko được xem trang này giống như mình chỉnh trong forum permission vậy đó ...
http://upanh.com/uploads/19-Sep-2009/jbc7kgv6bnofyqzsil2.jpg

..::Songuku95::..
25-10-2009, 08:09 PM
Bạn có thể gửi link của forum bạn không ???
Để mọi người tiện kiểm tra hơn

vippro.vn
25-10-2009, 08:31 PM
http://www.mobileservice.vn

vippro.vn
26-10-2009, 09:34 AM
up lên cho ngày mới ... xin các anh có ai biết cái này chỉ em với ...

mt_binh
26-10-2009, 10:04 AM
Vào thấy demo có thấy chỗ đó đâu.