PDA

View Full Version : Thông báo set MOD Cơn Gió xuống làm memHTT.itvn
07-08-2011, 09:04 PM
Sau thời gian Cơn Gió được làm MOD cũng lâu , nhưng đã vi phạm nhiều lần . Nay tôi thông báo cho các thành viên BQT , quyết định set Cơn Gió xuống làm mem .

Từ topic này , tôi cũng nhắc nhở các MOD , S-MOD khác phải làm đúng trách nhiệm của mình . Ai vi phạm phải xử lý theo nội quy của ITVNN .

Vì là MOD nên tôi band nick Cơn Gió 1 tuần vì vi phạm nhiều lần .

Jollibee
07-08-2011, 09:14 PM
Sau thời gian Cơn Gió được làm MOD cũng lâu , nhưng đã vi phạm nhiều lần . Nay tôi thông báo cho các thành viên BQT , quyết định set Cơn Gió xuống làm mem .

Từ topic này , tôi cũng nhắc nhở các MOD , S-MOD khác phải làm đúng trách nhiệm của mình . Ai vi phạm phải xử lý theo nội quy của ITVNN .

Vì là MOD nên tôi band nick Cơn Gió 1 tuần vì vi phạm nhiều lần .

Mình đã banned Cơn Gió một tháng, tất cả các thay đổi cần phải có sự đồng ý của tôi. Đây là lần nhắc nhở với admin HTT.itvn

Tái banned 1 tháng.

HTT.itvn
07-08-2011, 09:18 PM
Mình quên là chưa đọc thông tin band với Cơn Gió , cứ tưởng cậu band một vài ngày , nếu đúng 1 tháng thì mình không tăng thêm . Nhưng vẫn giữ quyết định set xuống làm mem đối với thành viên Cơn Gió . Close Topic .