PDA

View Full Version : Cho em xin mods!truytim123
27-10-2009, 06:41 PM
Cho em xin cái mods, hiện thị trong khung thành viên khi post bài của itvnn.net


http://itvnn.net/itpro/misc/avatar/ava_01.png
http://itvnn.net/itpro/misc/avatar/ava_03.png
http://itvnn.net/image.php?u=81&dateline=1252304447

http://itvnn.net/itpro/misc/avatar/ava_07.png
http://itvnn.net/itpro/misc/avatar/ava_09.png ..::Songuku95::..
Hiện giờ đang: http://itvnn.net/itpro/statusicon/user_online.gif
http://itvnn.net/images/ranks/mod.gif
http://itvnn.net/itpro/misc/activity/textactivity.gif http://itvnn.net/itpro/misc/activity/textlongevity.gif http://itvnn.net/itpro/misc/activity/activity13.gif http://itvnn.net/itpro/misc/activity/long1.gif http://itvnn.net/itpro/misc/activity/texttoday.gif http://itvnn.net/itpro/misc/activity/textposts.gif http://itvnn.net/clear.gif http://itvnn.net/itpro/misc/activity/postss.gifhttp://itvnn.net/itpro/misc/activity/postss.gifhttp://itvnn.net/itpro/misc/activity/postss.gifhttp://itvnn.net/itpro/misc/activity/postss.gifhttp://itvnn.net/itpro/misc/activity/postss.gifhttp://itvnn.net/itpro/misc/activity/postss.gifhttp://itvnn.net/itpro/misc/activity/posts2.gifhttp://itvnn.net/itpro/misc/activity/posts1.gifhttp://itvnn.net/itpro/misc/activity/posts5.gif

http://itvnn.net/itpro/misc/im_yahoo.gif
http://itvnn.net/images/buttons/folder_user.png http://itvnn.net/images/buttons/add_album.png http://itvnn.net/images/buttons/heart_add.png http://itvnn.net/images/buttons/social.png Level: 13 [http://itvnn.net/images/galaga/s_yellow.gifhttp://itvnn.net/images/galaga/s_yellow.gifhttp://itvnn.net/images/galaga/s_yellow.gif]
HP: 271 / 317 http://itvnn.net/itpro/misc/level/img_left.gif http://itvnn.net/itpro/misc/level/orange.gifhttp://itvnn.net/itpro/misc/level/hp.gif http://itvnn.net/itpro/misc/level/img_right.gif MP: 71 / 127 http://itvnn.net/itpro/misc/level/img_left.gif http://itvnn.net/itpro/misc/level/green.gifhttp://itvnn.net/itpro/misc/level/mp.gif http://itvnn.net/itpro/misc/level/img_right.gif EXP: 68% http://itvnn.net/itpro/misc/level/img_left.gif http://itvnn.net/itpro/misc/level/blue.gifhttp://itvnn.net/itpro/misc/level/exp.gif http://itvnn.net/itpro/misc/level/img_right.gif
..::Songuku95::..'s Inventory http://itvnn.net/ishop/items/HTC2Advantage20X7501.jpg


Tham gia ngày: Sep 2009
Thành viên thứ: 81

Tuổi: 14
Giới tính: http://itvnn.net/images/gender/Male.gif
ITĐ: 14,670 [Chuyển khoản]
Cảm ơn: 7
Được cảm ơn: 14 / 11 bài viết

hau_ooo
27-10-2009, 06:51 PM
http://itvnn.net/showthread.php?t=2841

Mod iShop tích hợp cùng vBCredits

Mod level

http://itvnn.net/showthread.php?t=634

mt_binh
28-10-2009, 09:34 AM
Chắc là Mod đóng khung.
Bạn vào Main CCS, Additional CSS Definitions, thêm code này vào

.postinfo {
background: url(images/bgb3.gif) no-repeat;
height:20px;
width:210px;
padding:3px 0px 0px 5px;
margin-top:5px;
}

Mở postbit hoặc postbit_legacy Tìm:


<if condition="$post['joindate']"><div>$vbphrase[join_date]: $post[joindate]</div>


<if condition="$post['joindate']"><div class="postinfo">$vbphrase[join_date]: $post[joindate]</div>

Thay chỗ chữ in đậm ở trên.

File ảnh kèm theo http://img94.imageshack.us/img94/1484/bgb3b.gif