PDA

View Full Version : Share code Shop QTMgroup.comadmin
30-10-2009, 11:20 AM
Demo: http://tickju.com/shop

http://upload.nhacmoi.info/PHP/Shop/shop_qtmgroup.com.jpg

Hướng dẫn:

-import database bằng phpmyadmin

-Upload toàn bộ code lên host

-Chỉnh sửa file clsDatabase trong thư mục classdatabase cho đúng:

$host="localhost",
$user="root",
$pass="123456",
$dbase="shop"


đăng nhập: user/pass: admin/123456

http://upload.nhacmoi.info/PHP/Shop/shop_qtmgroup.com.zip

vothanhvinh
02-09-2010, 08:53 PM
Link die rồi . Share lại giùm với