PDA

View Full Version : CountryWhois 2.0 Build 32- Một tiện ích xác định địa chỉ IPxuanhue20032003
30-10-2009, 04:08 PM
http://www.softkey.ua/images/upload/16905/34b340a8d0eaf17dd7975b00f317c290.png
CountryWhois là một tiện ích để xác định vị trí địa lý của một địa chỉ IP. CountryWhois có thể dễ dàng sử dụng để phân tích các bản ghi máy chủ, xác định lừa đảo trực tuyến, kiểm tra địa chỉ Email hoặc trong bất kỳ trường hợp khác khi bạn cần phải xác định một cách nhanh chóng và chính xác nước xuất xứ theo địa chỉ IP...
Download: http://softs4all.net/Windows/Network-Internet/Browser-Tools/CountryWhois_378.html