PDA

View Full Version : Upload file database lên hostnhattruongonly8x
31-10-2009, 03:04 PM
Sử dụng Tool gì đểm tách nhỏ file SQL lớn để import vào forum vậy
File Sql của mình 8Mb ko bít up lên host bằng cách nào

thanhdia
31-10-2009, 04:38 PM
Sử dụng Tool gì đểm tách nhỏ file SQL lớn để import vào forum vậy
File Sql của mình 8Mb ko bít up lên host bằng cách nào

Bạn Dùng MySQLDumper .
http://www.mysqldumper.net/