PDA

View Full Version : Tạo tín hiệu,tham số tín hiệu rồi ghi các giá trị gián đoạn của tín hiệu ra 1 file!fusint
26-09-2011, 06:28 PM
Mình đang mắc bài này quá! Mong các bạn hướng dẫn giùm! :(
Xây dựng một chương trình có chức năng tạo tín hiệu theo yêu cầu người sử dụng về dạng tín hiệu (bậc thang, dốc,xung vuông,sin hoặc ồn trắng), tham số của tín hiệu (tùy theo dạng tín hiệu chọn như biên độ, tần số, độ dốc, độ rộng xung...). Yêu cầu người sử dụng nhập khoảng thời gian cần tạo giá trị tín hiệu cùng thời gian trích mẫu, sau đó ghi các giá trị gián đoạn của tín hiệu ra 1 file do người dùng nhập.
Cám ơn mọi người trước!