PDA

View Full Version : template WP share.kutetn.netghostskytn
29-09-2011, 06:45 PM
http://share.kutetn.net/wp-content/uploads/share.kutetn.net_.png (http://share.kutetn.net/wp-content/uploads/share.kutetn.net_.png)template edit này mình có edit đôi chút share anh em
demo: share.kutetn.net
down: http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A256831D202