PDA

View Full Version : Steve Jobs Theme for win 7hivaids2512
08-10-2011, 02:27 PM
Mình kiếm dược cái này trên mạng ,đem về cho mọi người dùng ,như 1 cách tưởng nhớ 1 con người vĩ đại đã thay đổi cả thế giới
http://nd9.upanh.com/b1.s3.d4/34867e9821df67af02d95a5328cc9f64_36240899.isteveth eme.png

http://nd2.upanh.com/b6.s9.d1/721e1b83b425dadf7b233a6d60d4d587_36240902.isteveth eme1.png

http://nd3.upanh.com/b3.s11.d4/f95f0faf433e9009623c88c514ec5b1e_36240903.isteveth emeforwindows7.jpg

linkdown : http://www.mediafire.com/?ihcxz4exx67yb2i
No pass