PDA

View Full Version : giúp e fix vài lỗi xem hôm quá đến h chưa hiễugacon93vn
20-10-2011, 07:40 PM
e nghĩ là cách làm đúng rồi có lẻ cú pháp chưa đúng ai ranh fix giúp vs
/* viet chuong trinh nhap vao 1 day so nguyen cho den khi nhap 0 thi dung sau do
xuat 1 menu
1 xuat day
2 sap xep giam
3 tim kiem
4 thoat
moi chuc nang trong menu la 1 ham*/
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int s[200];
long xuatday()
{
int n;
printf("nhap gioi han day so nguyen : ");
scanf("%d",&n);
for(int i=1;i<n;i++)
{
printf("gia tri thu %d:");
scanf("%d",&s[n]);
}
}
long sapxep()
{
long tam;
int i;
for(i=1; i<=n ;i++)
if(s[i]<s[i+1])
{
s[i]=tam;
tam=s[i+1];
s[i+1]=s[i];
}
printf("day so sau khi da sap xep %d");
}
void timkiem()
{
printf("nhap so can tim");
scanf("%d",s);
for(int i=1;i<s[i];i++)
printf("so can tim o vi tri thu %d",i);
}
main()
{
int chon;
do {
printf("***********************************");
printf("\n.1* xuat day *");
printf("\n.2* sap xep giam *");
printf("\n.3* tim kiem *");
printf("\n.4* thoat *");
printf("***********************************");
printf("nhap lua chon");
scanf("%d",&chon);
switch(chon);
{
case 1:
{
xuatday();
break;
}
case 2:
{
sapxep();
break;
}
case 3:
{
timkiem();
break;
}
case 4:
{
_exit();
break;
}
}
while (chon!=0);
}

supermember
20-10-2011, 08:17 PM
Muốn học tốt C đầu tiên phải học cách trình bày code gọn gàng, chứ mình thấy C mà cậu trình bày kiểu này rất khó kiểm soát lỗi.:MatCuoi (5):
Và cú pháp phải thuộc và hiểu tường tận.Xem sơ quá mình thấy cậu sai nhiều lỗi cú pháp cơ bản lắm đầy.

itsky
20-10-2011, 08:45 PM
bài này cậu hỉu sai đề rồi hay sao đó. cái này người ta kêu là nhập dãy số có phần tử bất kỳ. không xát định. khi nào nhập số 0 vào thì mới dừng việc nhập lại mà.
cậu làm thế này thì cậu đã giới hạn số phần tử trong dãy rồi