PDA

View Full Version : xin tài liệu Mạng máy tính (phần mã hóa thông tin)rubbertree
25-10-2011, 06:59 PM
bạn nào có tài liệu môn mạng máy tính phần mã hoá thông tin bằg tín hiệu số cho mình xin với, mình đag cần gấp để làm báo cáo! cảm ơn mọi người nhiều!!

vuvln91
02-04-2012, 11:00 AM
Bạn có tìm tài liệu này tại đây (http://diendancntt.vn/) . hôm bữa mình đọc thấy có tài liệu bạn cần đó \m/ \m/