PDA

View Full Version : Share - code tuvandulich.info chaỵ trên mã nguồn nukeviethankk
31-10-2011, 01:38 PM
Share - code tuvandulich.info chaỵ trên mã nguồn nukeviet Demo tươi sống : http://tuvandulich.info (http://sinhvienit.net/@forum/url/?http%3A%2F%2Fdiendanhanoi.vn%2Flinks.php%3Furl%3D http%3A%2F%2Ftuvandulich.info)

Code: Nukeviet 3.2.0
Theme: htgroup
Đặc điểm: Thích hợp làm trang tin tức
Link download
http://www.mediafire.com/?8mo6d9asb1uvcdc (http://sinhvienit.net/@forum/url/?http%3A%2F%2Fdiendanhanoi.vn%2Flinks.php%3Furl%3D http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3F8mo6d9asb1uvcd c)

Link đăng nhập admin :
http://tuvandulich.info/admin (http://sinhvienit.net/@forum/url/?http%3A%2F%2Fdiendanhanoi.vn%2Flinks.php%3Furl%3D http%3A%2F%2Ftuvandulich.info%2Fadmin)
user và pass các bạn sửa trong phpadmin nhé

MỌI THẮC MẮC ĐƯỢC TRẢ LỜI TẠI
http://diendanhanoi.vn/showthread.php?t=33158 (http://sinhvienit.net/@forum/url/?http%3A%2F%2Fdiendanhanoi.vn%2Fshowthread.php%3Ft %3D33158-share-code-tuvandulich-info-chay-tren-ma-nguon-nukeviet%23post60177)

Tiểu Bá Vương 1404
31-10-2011, 07:05 PM
MỌI THẮC MẮC ĐƯỢC TRẢ LỜI TẠI
http://diendanhanoi.vn/showthread.php?t=33158 (http://sinhvienit.net/@forum/url/?http%3A%2F%2Fdiendanhanoi.vn%2Fshowthread.php%3Ft %3D33158-share-code-tuvandulich-info-chay-tren-ma-nguon-nukeviet%23post60177)
Khi thực hiện việc chia sẽ tại ITVNN thì yêu cầu bạn nên giải đáp tại đây, nếu bạn không thay đổi gì về nội dung bài, mình buộc phải dùng biện pháp quản lí !