PDA

View Full Version : Nhờ leech mod "Nodes As Tabs (with tab selection)"?phanvanhai
08-12-2011, 09:04 AM
Bạn nào có acc trên đây leech giúp mình mod này với:
http://xenforo.com/community/threads/nodes-as-tabs-with-tab-selection.23295/
Cảm ơn rất nhiều!

daochichkid
10-03-2012, 10:22 PM
NodesAsTabs Addon (compatible with 1.1.x only, tested on 1.1.0)
Mod của bạn đây