PDA

View Full Version : Deploy game với một Source có sẵnnguyenducthomc2003
09-12-2011, 11:30 AM
Hiện tại Thọ vừa nhận được một project deploy một suorce Game, được viết bằng Visual C++ (hình như version 6.0), theo mô hình Client-Server. Trong code Server, có file .exe chạy được. Trong code Client, mình phải chạy ứng dụng bằng môi trường Visual C++, nhưng nó báo rất nhiều lỗi ngớ ngẫn như: thiếu dấu ";" hoặc chưa khai báo biến chạy "i" trong vòng lặp, rồi lỗi trong thư viện Microsoft DirectX SDK,...Ví dụ: hiện tại mình gặp lỗi thế này:
- Error 921 error LNK2005: "public: __thiscall std::_Lockit::_Lockit(void)" (??0_Lockit@std@@QAE@XZ) already defined in DebugBuildOfNet3Win32.lib(UDPCore.obj) D:\EBIZWORLD\WORKING\PROJECT GAME\client\baduki\libcpmtd.lib(xlock.obj) LineLobbySample

- Error 922 error LNK2005: "public: __thiscall std::_Lockit::~_Lockit(void)" (??1_Lockit@std@@QAE@XZ) already defined in DebugBuildOfNet3Win32.lib(UDPCore.obj) D:\EBIZWORLD\WORKING\PROJECT GAME\client\baduki\libcpmtd.lib(xlock.obj) LineLobbySample

- Error 923 error LNK2005: "public: __thiscall std::bad_cast::bad_cast(char const *)" (??0bad_cast@std@@QAE@PBD@Z) already defined in DebugBuildOfGECommonWin32.lib(Trace.obj) D:\EBIZWORLD\WORKING\PROJECT GAME\client\baduki\LIBCMTD.lib(stdexcpt.obj) LineLobbySample

- Error 924 error LNK2005: "public: __thiscall std::bad_cast::bad_cast(class std::bad_cast const &)" (??0bad_cast@std@@QAE@ABV01@@Z) already defined in DebugBuildOfGECommonWin32.lib(Trace.obj) D:\EBIZWORLD\WORKING\PROJECT GAME\client\baduki\LIBCMTD.lib(stdexcpt.obj) LineLobbySample

- Error 925 error LNK2005: "public: virtual __thiscall std::bad_cast::~bad_cast(void)" (??1bad_cast@std@@UAE@XZ) already defined in DebugBuildOfGECommonWin32.lib(Trace.obj) D:\EBIZWORLD\WORKING\PROJECT GAME\client\baduki\LIBCMTD.lib(stdexcpt.obj) LineLobbySample

- Error 926 error LNK1104: cannot open file 'libcpd.lib' D:\EBIZWORLD\WORKING\PROJECT GAME\client\baduki\LINK LineLobbySample

Thọ không biết là anh em nào trên diễn đàn mà đã tưng làm Game bằng C++ có gạp những lỗi này không, có có giải pháp nào không, chúng ta đi sửa lỗi, hay làm gì...vì theo mình thấy càng đi sửa thì hết các lỗi hiện tại, lại ra các lỗi khác....

Rất mong được giúp đỡ,
Chân thành cảm ơn

Nguyễn Đức Thọ

itsky
14-12-2011, 07:44 PM
có sever client thì mình nghĩ là chắc bạn làm sai project hay sao đó. bạn chon general hay win32 khi tạo?chọn thử general thử nhé

nguyenducthomc2003
15-12-2011, 09:04 AM
Cam on ban nhe,

Ban dua ra giai phap chung chung qua, minh khong hieu...