PDA

View Full Version : Quản lý băng thông bằng Windows Quality of Service (QoS)Cơn Gió
28-02-2012, 07:52 PM
Windows Quality of Service (QoS) dùng để quản lý băng thông trong hệ thống mạng hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Trong bài viết nhỏ này xin trình bày cách cấu hình và quản lý băng thông bằng cách triển khai GPO.

CHUẨN BỊ:

Bài LAB sử dụng 02 máy:
- Server(Pc26): Windows Server 2008. Đã nâng cấp DC(NhatNghe.Local)
- Client(Pc25): Windows Vista. Đã gia nhập domain NhatNghe.Local

Tạo OU, User:

http://tuyen.nhatnghe.vn/hinh/QoS/hinh1.jpg


THỰC HIỆN:

1. Tạo Performance Monitor để xem băng thông.

B1: Vào Start, chọn Run, gõ MMC > OK


http://tuyen.nhatnghe.vn/hinh/QoS/hinh2.jpg


B2: Vào File, chọn Add/Remove Snap-in


http://tuyen.nhatnghe.vn/hinh/QoS/hinh3.jpg


B3: Chọn Reliability and Performance Monitor > Nhấn Add > OK


http://tuyen.nhatnghe.vn/hinh/QoS/hinh4.jpg

B4: Trong Console1, chọn Console Root\Reliability and Performance Monitor\Monitoring Tools\Performance Monitor > Nhấn phải vào vùng trắng và chọn Add Counters

http://tuyen.nhatnghe.vn/hinh/QoS/hinh5.jpg

B5: Trong Add Counters, Double click vào Network Interface > Chọn Bytes Total/sec > Add

http://tuyen.nhatnghe.vn/hinh/QoS/hinh6.jpg

Nhấn OK
http://tuyen.nhatnghe.vn/hinh/QoS/hinh7.jpg


B6: Trong Performance Monitor, nhấn phải vào Byte Total/sec > Chọn Properties

http://tuyen.nhatnghe.vn/hinh/QoS/hinh8.jpg

Trong phần Scale chọn giá trị 0.001 > OK

http://tuyen.nhatnghe.vn/hinh/QoS/hinh9.jpg

B7: Lưu công cụ Console1

http://tuyen.nhatnghe.vn/hinh/QoS/hinh10.jpg

Đặt tên Network Activity


http://tuyen.nhatnghe.vn/hinh/QoS/hinh11.jpg
2. Client kiểm tra

B1: Logon vào user KT1/[email protected]
B2: Vào Start\Run, gõ CMD
B3: Trong Command Prompt, nhập lệnh như sau:
copy /y C:\Client\Test.wav \\192.168.3.26\Data
B4: Trên DC mở Network Activity, chọn Performance Monitor quan sát xem các giá trị nhận được.


http://tuyen.nhatnghe.vn/hinh/QoS/hinh12.jpg
3. Tạo QoS Policy để quản lý băng thông cho OU KETOAN

B1: Vào Start\Run, gõ GPMC.MSC
http://tuyen.nhatnghe.vn/hinh/QoS/hinh13.jpg


B2: Trong Group Policy Management Console, nhấn phải vào KETOAN chọn Create a GPO in thí domain, and Link it here

http://tuyen.nhatnghe.vn/hinh/QoS/hinh14.jpg

Đặt tên Policy: QoS Policy

http://tuyen.nhatnghe.vn/hinh/QoS/hinh15.jpg

B3: Nhấn phải vào QoS Policy, chọn Edit

http://tuyen.nhatnghe.vn/hinh/QoS/hinh16.jpg

B4: Trong Group Policy Management Editor, chọn Computer Configuration\Policies\Windows Settings. Nhấn phải vào Policy-based QoS chọn Create new policy

http://tuyen.nhatnghe.vn/hinh/QoS/hinh17.jpg

B5: Tạo QoS Policy


http://tuyen.nhatnghe.vn/hinh/QoS/hinh18.jpg
http://tuyen.nhatnghe.vn/hinh/QoS/hinh19.jpg
http://tuyen.nhatnghe.vn/hinh/QoS/hinh20.jpg

http://tuyen.nhatnghe.vn/hinh/QoS/hinh21.jpgB6: Move Computer của máy VISTA vào OU KETOAN


http://tuyen.nhatnghe.vn/hinh/QoS/hinh22.jpg

http://tuyen.nhatnghe.vn/hinh/QoS/hinh23.jpg
B7: Trên máy DC cập nhật policy: GPUPDATE /FORCE
B8: Trên máy VISTA khởi động lại máy

4. Client kiểm tra sau khi cấu hình QoS

B1: Logon vào user KT1/[email protected]
B2: Vào Start\Run, gõ CMD
B3: Trong Command Prompt, nhập lệnh như sau:
copy /y C:\Client\Test.wav \\192.168.3.26\Data
B4: Trên DC mở Network Activity, chọn Performance Monitor quan sát xem các giá trị nhận được và so sánh kết quả trước đó.
http://tuyen.nhatnghe.vn/hinh/QoS/hinh24.jpg


Tinhocmang.net

hanhkhat
28-02-2012, 08:46 PM
Bài viết rất hay.
Giờ mình mới biết cách hạn chế băng thông từng máy kiểu này
Thankssssssssss

o|^_^|o

Cơn Gió
28-02-2012, 08:55 PM
thế trước giờ không biết hả,nản:">

huynhsang9x
20-12-2014, 10:02 AM
Bài viết rất hay.
Giờ mình mới biết cách hạn chế băng thông từng máy kiểu này
Thanks