PDA

View Full Version : tổng hợp album nhạc TRỊNH bất hủhoangtuan150985
17-03-2012, 08:22 PM
NHỮNG ALBUM TRỊNH CÔNG SƠN


1- tình khúc vol 1 - Trinh Cong Son

http://i697.photobucket.com/albums/vv337/trinhcongson1/TinhkhucTrinhCongSonVol1-B.jpg

DOWNLOAD FREE ( <http://letitbit.net/download/53095.505c1585c35413cfad280b35194e/Cat_bui_-_Trinh_Cong_Son.rar.html> )

2- tình khúc vol 2- Trinh Cong Son


http://i697.photobucket.com/albums/vv337/trinhcongson1/TinhkhucTrinhCongSonVol2-F.jpg

DOWNLOAD FREE ( <http://letitbit.net/download/84179.857aafcd7f25effc3f2878af1b06/Mot_Coi_Di_Ve_-_Trinh_Cong_Son.rar.html> )


3- tình khúc vol 3- Trinh Cong Son

http://i697.photobucket.com/albums/vv337/trinhcongson1/TinhkhucTrinhCongSonVol3F.jpg

DOWNLOAD FREE ( <http://letitbit.net/download/64199.6d39a69dd3431da18923f76b0046/Ha_Trang_-_Trinh_Cong_Son.rar.html> )


4- tình khúc vol 4- Trinh Cong Son

http://i697.photobucket.com/albums/vv337/trinhcongson1/TinhkhucTrinhCongSonVol4-B.jpg

DOWNLOAD FREE ( <http://letitbit.net/download/94262.98c2bb2c5f6ab41d07168a5c4f99/Ru_em_tung_ngon_xuan_nong_-_Trinh_Cong_Son.rar.html> )


5- tình khúc vol 5-trinh cong son

http://i697.photobucket.com/albums/vv337/trinhcongson1/TinhkhucTrinhCongSonVol5-F.jpg

DOWNLOAD FREE ( <http://letitbit.net/download/19681.126d9c47fcf779b2c591857fc165/trinh_cong_son_1.rar.html> )
6- tình khúc vol 6-trinh con son

http://i697.photobucket.com/albums/vv337/trinhcongson1/TinhkhucTrinhCongSonVol6-B.jpg

DOWNLOAD FREE ( <http://letitbit.net/download/15409.189c0e9b5fac3264d1cd5646b46a/trinh_con_son_2.rar.html> )


7- tình khúc vol7 -trinh con son

http://i702.photobucket.com/albums/ww26/trinhcongson2/TinhkhucTrinhCongSonVol7-B.jpg

DOWNLOAD FREE ( <http://letitbit.net/download/84179.857aafcd7f25effc3f2878af1b06/Mot_Coi_Di_Ve_-_Trinh_Cong_Son.rar.html> )

8- tình khúc vol 8-trinh con son

http://i702.photobucket.com/albums/ww26/trinhcongson2/TinhkhucTrinhCongSonVol8-B.jpg

DOWNLOAD FREE ( <http://letitbit.net/download/19681.126d9c47fcf779b2c591857fc165/trinh_cong_son_1.rar.html> )