PDA

View Full Version : Shock với sách giáo khoa học sinh VNThảo Nguyên
19-03-2012, 06:57 PM
Shock với sách giáo khoa học sinh VN
Chộp được sách giáo khoa của một em học sinh Việt Nam, pó tay toàn tập
http://data.sinhvienit.net/2010/T08/img/SinhVienIT.NET---sgk-16.jpg
http://data.sinhvienit.net/2010/T08/img/SinhVienIT.NET---sgk-01.jpg
http://data.sinhvienit.net/2010/T08/img/SinhVienIT.NET---sgk-02.jpg
http://data.sinhvienit.net/2010/T08/img/SinhVienIT.NET---sgk-03.jpg
http://data.sinhvienit.net/2010/T08/img/SinhVienIT.NET---sgk-04.jpg
http://data.sinhvienit.net/2010/T08/img/SinhVienIT.NET---sgk-05.jpg
http://data.sinhvienit.net/2010/T08/img/SinhVienIT.NET---sgk-06.jpg
http://data.sinhvienit.net/2010/T08/img/SinhVienIT.NET---sgk-07.jpg
http://data.sinhvienit.net/2010/T08/img/SinhVienIT.NET---sgk-08.jpg
http://data.sinhvienit.net/2010/T08/img/SinhVienIT.NET---sgk-09.jpg
http://data.sinhvienit.net/2010/T08/img/SinhVienIT.NET---sgk-10.jpg
http://data.sinhvienit.net/2010/T08/img/SinhVienIT.NET---sgk-11.jpg
http://data.sinhvienit.net/2010/T08/img/SinhVienIT.NET---sgk-12.jpg
http://data.sinhvienit.net/2010/T08/img/SinhVienIT.NET---sgk-13.jpg

hoahai12
17-05-2012, 09:55 AM
chỉ có thể là học trò Việt Nam.....^^=))

nhock_quậy
19-05-2012, 10:45 PM
các e thật là bá đạo:))

kinzu_88
21-05-2012, 11:57 AM
chỉ có thể là: made in học trò =))

dunghk
21-05-2012, 01:10 PM
Sợ các em học trò quá, ngày trước đi học mình cũng ko đến nỗi " sáng tạo" như các em đâu :))

zune_ze
22-05-2012, 02:47 AM
Đúng là học trờ, bó tay với các em luôn :))