PDA

View Full Version : cần trợ giúp khẩn cấpanreduy
23-11-2009, 05:39 PM
ai giúp mình bài này với mình đang cần gấp lắm:MatCuoi (61)::MatCuoi (61)::MatCuoi (61)::MatCuoi (61)::MatCuoi (61):

Đề bài
Công ty Cát Tiên Sa quản lý các ca sĩ.
Thông tin chung của ca sĩ bao gồm:
- Họ tên ca sĩ.
- Tuổi.
- Loại ca sĩ (chưa nổi tiếng và nổi tiếng).
- Số năm làm việc cho công ty.
- Số đĩa bán được.
- Số buổi trình diễn tham gia.
+ Với ca sỹ “chưa” nổi tiếng:
- Lương = 3.000.000 + 500.000 * số năm làm việc + 1.000 * số đĩa bán được + 150.000 * số buổi trình diễn. Nếu số đĩa bán được > 3000 đĩa thì sẽ được thưởng thêm 1.000.000đ
+ Với ca sỹ nổi tiếng:
- Lương = 5.000.000 + 500.000 * số năm làm việc + 1.200 * số đĩa bán được + 300.000 * số buổi trình diễn. Nếu số đĩa bán được > 3000 đĩa thì sẽ được thưởng thêm 2.000.000đ

Yêu cầu
a) Nhập thông tin của các ca sĩ.
b) Tính lương và xuất thông tin lương của từng ca sĩ, bao gồm: họ tên, lương (gồm cả tiền thưởng nếu có). Tính tổng tiền lương mà công ty Cát Tiên Sa cần trả cho các ca sĩ.
c) Liệt kê danh sách các ca sĩ tuổi teen (< 20 tuổi) có lương cao nhất.
d) Thêm, xóa, sửa thông tin ca sĩ.
e) Tạo menu cho phép người dùng chọn thực hiện các chức năng.
f) Thực hiện ghi/đọc danh sách ca sĩ xuống tập tin.
g) Chọn xuất danh sách ca sĩ theo lương giảm dần hoặc tuổi tăng dần.
Chú thích: khi sử dụng mảng thì phải cấp phát sử dụng con trỏ (cấp phát động)

anreduy
24-11-2009, 04:54 PM
ko ai giup duoc minh ah

nhoccontu
16-12-2009, 07:37 PM
cái này code bằng C# đơn giản thui.Thù lao nhiêu đây?