PDA

View Full Version : cách tăng số lượng hình ảnh khi post bàiprimeno
29-03-2012, 05:13 PM
Mình làm forum truyện nhưng chỉ post tối đa là 20 tấm / post làm sao tăng lên đây?

Cơn Gió
29-03-2012, 05:54 PM
bạn vào Admincp -> Setings_>options-> mesage posting and edit options
Tìm đến maximum Image/video.
và đánh số lượng ảnh hay video mà bạn muốn

Save lại là ok

daochichkid
31-03-2012, 09:21 PM
bạn vào Admincp -> Setings_>options-> mesage posting and edit options
Tìm đến maximum Image/video.
và đánh số lượng ảnh hay video mà bạn muốn

Save lại là ok
Cái này trong xenforo không có thì phải,mod :D