PDA

View Full Version : cho mình hỏi tí về cách chạy bằng tay lệnh for trong c++satthukl00co
30-03-2012, 08:50 AM
anh em ai biết cách chạy chương trỉnh c++ bằng tay lệnh for chi em với ?? thank
và hướng dẫn em viết chương trình lập bang cửu chương băngng lệnh này được không ? thank