PDA

View Full Version : Cho minh xin phần mềm tạo lập báo cáo Seagate Crytal Report 8,9 hoặc 10hoangha90
25-11-2009, 09:08 AM
Ai có phần mềm tạo lập báo cáo Seagate Crytal Report 8.x trở lên thì share cho mình nhé.
Mình cảm ơn các bạn trước :D

mt_binh
25-11-2009, 11:37 AM
CrystalReport 8.5
Download full


http://www.mediafire.com/?kvdygrir1m0
http://www.mediafire.com/?ydznmunjdwk