PDA

View Full Version : Giúp mình về quản lý thông tin cá nhânsatloivu
25-11-2009, 06:12 PM
Mình làm trong Công Tác Quản Lý Con Người. mình gặp nhiều khó khăn trong giấy tờ quản lý lăm!!!
Mình muốn có một chương trình quản lý... Nhưng mà trình độ mình thì không thể viết chương trình hay phần mềm gì đó được.
Các bạn có thể giúp mình !!!
Mình cần chương trình nội dung tổng thể như sau
Nhập : Họ tên CMND Quê quán . Hộ khẩu thường trú . tạm trú. tính chất và hoạt động.
có khả năng tìm kiếm và trích xuất trong thông tin nhập vào !
Mong các bạn giúp đỡ!!!

nhoccontu
16-12-2009, 07:34 PM
hì,với mấy yêu cầu đó thì có thể code được.Thù lao nhiêu nhỉ???