PDA

View Full Version : [Share] Đóng khung bài viết và chữ ký cho Xenforo giống VuiVeVN.NetDrinkfood1905
15-04-2012, 03:18 PM
Thấy ít forum xenforo có đóng khung bài viết và chữ ký, nên mình share code của VuiVeVN.Net hiện tại
DemO: http://vuivevn.net/threads/share-dong-khung-bai-viet-xenforo-giong-vuivevn-net.1973/

Đóng khung bài viết
Vào template -> message.css -> Tìm .messageContent
Thay thế code sau:

{
padding: 5px;
margin: 1px;
background: url("http://4r.ninja9x.net/images/quote/bgbaiviet.gif") repeat scroll 0% 0% transparent;
border:1px double orange;
min-height: 150px;
}
Đóng khung chữ ký
Vào template -> message -> Tìm code sau:

<xen:if is="{$visitor.content_show_signature} && {$message.signature}">
<div class="baseHtml signature ugc{xen:if $message.isIgnored, ' ignored'}"><aside>{xen:raw $message.signatureHtml}</aside></div>
</xen:if>
Thay thế bằng code sau:

<xen:if is="{$visitor.content_show_signature} && {$message.signature}">
<!-- sig -->
<div id="sinhvienit_sig_$post[postid]">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td colspan="2" align="left" valign="top" background="styles/images/sig/SinhVienIT.Net_Qthsigb.jpg">
<img border="0" src="styles/images/sig/SinhVienIT.Net_Hsiga.jpg" width="167" height="39"></td>
<td width="34" align="right" valign="top">
<img border="0" src="styles/images/sig/SinhVienIT.Net_Qthsigc.jpg" width="34" height="39"></td>
</tr>
<tr>
<td width="18" style="border-left:2px solid #cbbfbf;"></td>
<td width="95%" valign="top">{xen:raw $message.signatureHtml}</td>
<td style="border-right:2px solid #cbbfbf;"></td>
</tr>
<tr>
<td>
<img border="0" src="styles/images/sig/SinhVienIT.Net_hsigd.jpg" width="18" height="19"></td>
<td background="styles/images/sig/SinhVienIT.Net_sige.jpg" colspan="2" align="right">
<img border="0" src="styles/images/sig/SinhVienIT.Net_qThsigf.jpg" width="140" height="19"></td>
</tr>
</table></div>
<!-- / sig -->
</xen:if>
Sau đó download đính kèm và upload lên host vào thư mục styles
Done. Còn ai muốn đóng khung Profile thì mình sẽ share tiếp nhé !
Copy xin ghi nguồn: VuiVeVN.Net (http://vuivevn.net/)

spy.love8x
22-06-2012, 12:30 PM
Cảnh báo: Phần mềm độc hại có thể không có ngay ở đây!


vuivevn.net chứa nội dung từ vnbacklink.dichthuat.org, một trang web được xác định là phân phối phần mềm độc hại. Máy tính của bạn có thể bị nhiễm vi-rút nếu bạn truy cập trang này.


Google đã tìm thấy phần mềm độc hại có thể được cài đặt trên máy tính của bạn nếu bạn tiến hành. Nếu bạn đã truy cập trang này trước đây hoặc bạn tin tưởng trang web này, có thể gần đây trang web này đã bị tin tặc xâm phạm. Bạn không nên tiếp tục và có thể thử lại vào ngày mai hoặc đến nơi nào khác.


Chúng tôi đã thông báo cho vnbacklink.dichthuat.org rằng chúng tôi phát hiện thấy phần mềm độc hại trên trang web. Để biết thêm về các vấn đề được phát hiện trên vnbacklink.dichthuat.org.