PDA

View Full Version : [Help]Forum ko vào được - Lỗi Trả về từ host Access denied with code 404HACKVTT
24-04-2012, 11:20 AM
Chúng tôi kiểm tra IP WAN nhận thấy bị ngăn chặn từ Mod Security với thông tin lỗi chi tiết như sau :


/cgi-sys/suspendedpage.cgi?t=4663 HTTP/1.1www.dragonfish.com.vnAccess denied with code 404 (phase 1). Pattern match "\.cgi" at REQUEST_URI. [file "/usr/local/apache/conf/modsec2.user.conf"] [line "3"]404


Các bạn giúp mình với. Thanks all